Ved ønske om elevplass i Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole.

Les igjennom: Orientering til søkere og Inntaksreglementet.

Søknad gjøres det på følgende måte:

Fyll inn feltene nedenfor: